Een geschikt kindcentrum voor uw kind

Wanneer u een kinderdagverblijf, peuteropvang of basisschool zoekt is het belangrijk een plek te kiezen die past bij u en uw kind. We hopen dat u met de informatie van deze website een goed beeld krijgt van ons IKC en dat u uw kind aan ons toevertrouwt. Wanneer u dat wilt, bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. We leiden u dan ook graag rond door ons gebouw. Neem daarvoor contact met ons op via 0517-430583 of het formulier onderaan deze pagina.

Kinderdagverblijf

Wij ontvangen uw kleintje met open armen op het kinderdagverblijf. Wij werken met een vaste groep pedagogisch medewerkers zodat uw kind een band met hen kan opbouwen. Bij de jongste kindjes wordt hun dagritme bepaald door hun eet- en slaapschema. Oudere kinderen nemen steeds meer het dagritme van de groep over.

Peuteropvang

Uw peuter van 2 tot 4 jaar kan voorschoolse educatie volgen op ons IKC. Wij hebben een eigen peuteropvang. Speelse werkvormen stimuleren de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taal en motoriek. De peuteropvang vormt een goede overgang naar groep 1 van de basisschool.
Vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022) is de peuteropvang niet meer gratis in de gemeente Harlingen, maar betaalt u een eigen bijdrage gebaseerd op uw inkomen. U kunt hiervoor gebruik maken van de landelijke regeling Kinderopvangtoeslag.

Basisschool

Vanaf 4 jaar mag uw kind naar de basisschool. Wij bieden passend onderwijs waarbij wij rekening houden met verschillen tussen kinderen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 bieden wij een doorgaande leerlijn met de nieuwste onderwijsmethoden en digitale middelen zoals iPads en digitale schoolborden.

Buitenschoolse opvang

Wanneer de schooltijden van uw kind en uw werktijden niet op elkaar aansluiten, kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Onze pedagogisch medewerkers doen er alles aan om u kind een gezellige en uitdagende tijd te bezorgen.

Voor- en vroegschoolse educatie

Ieder kind komt met andere bagage naar ons kinderdagverblijf of de voorschool, maar elk kind heeft talenten. Wij kijken wat nodig is om die talenten spelenderwijs te kunnen ontwikkelen. Hierbij zetten kinderen hun eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en motoriek, maar ook opkomen voor jezelf, aardig doen en samen spelen. Samen met de vrolijke handpop ‘Puk’ beleven de peuters de leukste avonturen.

Betrokken ouders

Voor een optimale ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat u en wij samenwerken. Wij houden u daarom graag en goed op de hoogte. Zo ontvangt u regelmatig informatie via het ouderportaal, krijgt uw kind tweemaal per jaar een rapport en staan de deuren van de directeur en de intern begeleider altijd voor u open. We nodigen u ook ieder schooljaar uit voor een startgesprek. Daarin bespreken we hoe vaak we gedurende het schooljaar contact hebben.

Leerlab

Voor (hoog)begaafde kinderen die meer en uitdagender lesstof nodig hebben is er het Leerlab. Daar werken de leerlingen eens per week aan projecten die moeilijk voor hen zijn en waarbij ze eens niet de besten zijn. Onze stichting telt 3 locaties met een Leerlab, waaronder 1 op ons IKC.

Landelijk Register Kinderopvang

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen is er toezicht en wordt er waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang.

Aanmelden

Wanneer u een IKC zoekt voor uw kind of kinderen gaan we graag persoonlijk met u in gesprek. Dat geeft u de kans te vertellen over uw kind en ons de kans u te vertellen over ons IKC. U vindt daarom geen inschrijfformulier op onze site. We vragen u ons te bellen, of gebruik te maken van dit aanmeldformulier. Wij nodigen u dan graag uit voor een gesprek.


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>