Ontdek je eigen wereld

Kinderen zijn van nature speels en nieuwsgierig. IKC Prins Johan Friso biedt ze een veilige omgeving om de wereld om zich heen te ontdekken en ervaringen op te doen. Het ene kind doet dat met grenzeloos enthousiasme, het andere stapje voor stapje. Bij ons kan ieder kind zich ontwikkelen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Op IKC Prins Johan Friso stemmen we onderwijs en opvang op elkaar af. Wij werken als één team samen vanuit één pedagogische visie, gebruik makend van kennis, ervaring en vaardigheden van onze ouders en externe deskundigen.

Ieder kind heeft talent

Iedereen, hoe jong ook, heeft zijn eigen talenten. Op Prins Johan Friso kunnen kinderen hun  talenten al spelend en lerend ontwikkelen. We bieden daarvoor een groot aantal workshops aan. Van Wood Centre tot All about History, van Eigen huis en tuin tot When my guitar gently weeps. Er zijn in totaal 16 workshops. Weten welke? Klik door! 

Wij kennen elkaar

Op IKC Prins Johan Friso vinden we het belangrijk dat we elkaar kennen. Kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers: samen zijn we één kindcentrum. 
Op ons kinderdagverblijf werkt een kleine, vaste groep leidsters zodat de (jongste) kinderen altijd vertrouwde gezichten zien.

Onderwijs op maat

Ieder kind ontwikkelt zich anders. Wij anticiperen daar op. Is bijvoorbeeld een ander tempo nodig, extra ondersteuning of meer uitdaging, dan zorgen we daar voor. Vaak biedt de leerkracht die hulp, met steun van onze intern begeleider en het kwaliteitsteam. Is er méér nodig, dan roepen we hulp van externe deskundigen in. 

Open voor iedereen

Op IKC Prins Johan Friso gaan we positief met elkaar om en hebben we oog voor elkaar.
Dat past bij onze christelijke identiteit.
Het spreekt voor ons vanzelf dat we open staan voor kinderen met een andere (religieuze) achtergrond. Iedereen is welkom.

Centraal in uw wijk

Ons IKC ligt centraal in de Harlinger Schepenwijk. Ook voor gezinnen in het Oosterpark, de Schil, Groot Ropens en Ludinga ligt ons kindcentrum op loop- of fietsafstand. 

Wij zijn christelijk

Christelijke normen en waarden zijn voor IKC Prins Johan Friso het uitgangspunt. We vertellen kinderen Bijbelverhalen en hebben aandacht voor hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Tegelijk staan we open voor kinderen met een andere religieuze achtergrond. Voorop staat dat we met respect en een positieve houding met elkaar om gaan.  

Pedagogisch kader

Opgroeien doe je maar 1 keer, en kun je niet overdoen. Daarom moeten we wel de goede dingen doen. Dat is in het belang van kinderen, van hun toekomst en van de wereld van morgen. Ons beleid gaat uit van de kernwaarden voor evenwichtig en gelijkwaardig samenleven: respect, vertrouwen, samen, bevlogen en stimuleren. 
Download ons volledige Pedagogisch beleid.

Bieb op school

Kinderen die boeken lezen hebben een stapje voor. Al lezend ontdekken ze meer van de wereld, leren ze nieuwe woorden en worden ze steeds beter in lezen – een nuttige vaardigheid! We doen daarom ons best om lezen leuk en toegankelijk te maken. Zo bezoeken we de bibliotheek en doen we mee aan de Kinderboekenweek en de kinderboekenjury. Onze school heeft ook een eigen ‘bieb op school’ waar alle kinderen boeken kunnen lenen.

Een fijne plek om te leren

IKC Prins Johan Friso is gehuisvest in een modern en veilig gebouw dat bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Zo hebben we lokalen waarin kinderen de ruimte hebben, kunnen alle klassen gebruik maken van digitale schoolborden, en werken leerlingen gemakkelijk samen dankzij moderne leerpleinen. Voor de jongste groepen hebben we lokalen die speciaal voor hen zijn ingericht en een uitdagend speellokaal.

Leerlingenraad

Iedereen zal wel iets kunnen bedenken waarin ons Kindcentrum nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? Dat kan via de Leerlingenraad.
De leerlingenraad gaat in gesprek met de directeur aan de slag met de ideeën die ze binnenkrijgen. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de leerjaren 5 t/m 8 . 

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.