6 november, Leerlingenraad

Afgelopen week heeft onze leerlingenraad de allereerste vergadering gehad. In de weken daarvoor is in de leerjaren 5 t/m 8 de lesbrief over de Leerlingenraad op ons IKC met de kinderen besproken. Aansluitend zijn er verkiezingen gehouden. Op bijgaande foto staan de vertegenwoordigers van de kinderen in de Leerlingenraad: Lianne (leerjaar 5a), Riley (leerjaar 5b), Wietse (leerjaar 6a), Lisanne (leerjaar 6b/7a), Auke (leerjaar 7b/8a) en Déwi (leerjaar 8b). Gelijk op de eerste vergadering mochten ze nadenken en met elkaar in gesprek gaan over - Wie wordt de voorzitter en de notulist? De Raad was hier snel uit. Auke wordt voorzitter en Déwi notulist. - Wat de Raad kan en mag doen? - Er is direct een lijstje met punten gemaakt waar de Raad het in de volgende vergadering over wil hebben: het plein (een andere plaats voor de basket, hogere hekken pandakooi, water onder speeltoestel, glijbaan op de bult, koprolstangen voor grote kinderen), meer muzieklessen, projecten over biologie/natuur, regels voor het buitenspelen. Het is goed dat de leerlingen actief betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken en het nemen van beslissingen op hele kindcentrum! In december is de volgende vergadering van Leerlingenraad. Met vriendelijke groet, Team ikc Prins Johan Friso.