9 november, Geslaagde informatieve ouderavond.

Woensdagavond 8 november organiseerde het team een informatieve ouderavond. Een groep van ongeveer 55 ouders gaf gehoor aan de oproep om met eigen ogen te zien waar de kinderen en het team in het afgelopen jaar aan gewerkt hebben en welke nieuwe ontwikkelingen voor dit cursusjaar op de rol staan. Na een openingswoordje van onze directeur was het tijd om in beweging te komen met als motto ‘ontdekken-doen-informeren-vragen’. Bij de verschillende marktkramen en de units zelf was het volgende te halen: Unit 1: informatie over de methodes die gebruikt worden, de app KidsKonnect en enkele andere tastbare materialen Unit 2: informatie en uitleg van de materialen en het werken met Kleuteruniversiteit / Plusmateriaal / Planbord (Digikeuzebord), een gymopstelling speellokaal en een filmpje over een gymles Unit 3: groepsdoorbrekend werken algemeen / logboek-planning-overleg / hoe ziet een circuit in leerjaar 3 eruit en wat wordt hierbij aangeboden Unit 4: workshops / ict en techniek / werken met dag- en weektaak / groepsdoorbrekend werken bij Engels De kinderen van de Leerlingenraad waren aanwezig om te vertellen over wat een leerlingenraad kan en mag doen. Verder was er algemene informatie te halen over het nieuwe leerlingvolgsysteen van IEP waar dit cursusjaar mee starten en de opstart van het digitale portfolio van Schoolpoort. Ouders ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging om een app te downloaden, zodat ze kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen van hun kind. Met elkaar kijken we terug op geslaagde markt.