juni, Nieuw technieklokaal

Nu het technieklokaal af is, kunnen de leerlingen er volgend schooljaar volop gebruik van maken. Alle groepen krijgen dan techniek en maken zo kennis met een heel nieuwe wereld. ‘Ik gun iedere school en iedere leerling zo’n lokaal, verzucht Piet. ‘Hier leren ze heel andere dingen dan in de klas. Systematisch denken, problemen analyseren, zoeken naar oplossingen, met je handen werken maar ook ruimtelijk inzicht en rekenen in de praktijk.